Všeobecné obchodní podmínky - Pojištění CK - Koncese